ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program

 

 

  ขยายขนาดแผนที่เทศบาล คลิ๊กที่นี่...

 สภาพทั่วไป
        เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมน้อย ยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลยางชุมน้อย  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2547  เทศบาลตำบล  ยางชุมน้อย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 20 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด  39.88  ตารางกิโลเมตร
 
 อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ จรด เขตบ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
       ทิศใต้ จรด เขตบ้านยางชุมใหญ่   ตำบลยางชุมใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
       ทิศตะวันออก จรด เขตบ้านบอน ตำบลบึงบอน จังหวัดศรีสะเกษ
       ทิศตะวันตก จรด เขตบ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม จังหวัดศรีสะเกษ


 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เทศบาลตำบลยางชุมน้อยตั้งอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย  3  ฤดู คือ

       ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
       ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่   เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
       ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่   เดือนพฤศจิกายน - มกราคม


 แหล่งน้ำ
      ห้วยครก  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันได้สร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ยังมีคลองหนองแฝก  คลองหนองยาง  คลองต้อนตาดอก  ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์เช่นกัน
 
 ปริมาณขยะ
 มีปริมาณขยะ ประมาณ 4 ตัน/วัน  กำจัดขยะโดยวิธีการเผา    
 ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ จำนวน 14 ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 5 ก.ม
 รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน
 รถบรรทุกขยะ ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน


 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.