ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program

 

 

  ขยายขนาดแผนที่เทศบาล คลิ๊กที่นี่...

 สภาพทั่วไป

      เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมน้อย ยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลยางชุมน้อย  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2547  เทศบาลตำบล  ยางชุมน้อย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 20 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด  39.88  ตารางกิโลเมตร
 
 อาณาเขตติดต่อ

      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก

จดเขตบ้านธาตุน้อย
จดเขตบ้านยางชุมใหญ่ 
จดเขตบ้านบอน
จดเขตบ้านคอนกาม

อำเภอเขื่องใน
ตำบลยางชุมใหญ่
ตำบลบึงบอน
ตำบลคอนกาม

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เทศบาลตำบลยางชุมน้อยตั้งอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย  3  ฤดู คือ

      ฤดูร้อน
      ฤดูฝน
      ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแต่
เริ่มตั้งแต่
เริ่มตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน - มกราคม

 
 แหล่งน้ำ
      ห้วยครก  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันได้สร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ยังมีคลองหนองแฝก  คลองหนองยาง  คลองต้อนตาดอก  ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์เช่นกัน
 
 ปริมาณขยะ

      มีปริมาณขยะ
      ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
      รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย
      รถบรรทุกขยะ

ประมาณ
จำนวน
ขนาด
ขนาด

4
14
10
3

ตัน/วัน 
ไร่
ลบ.ม.
ลบ.ม.

กำจัดขยะโดยวิธีการเผา
ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง
จำนวน
จำนวน

5
1
1

กิโลเมตร
คัน
คัน

 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.