กิจกรรม

โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 38
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบ...
การประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปาทั้ง 2 แห่ง
8 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 22
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 การประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปาหนองด่านหมู่ที่ 6 เพื่อบำรุงและปรับปรุงคูณภาพของน้ำประปาให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจะ...
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นางบุณณดา ผงผ่าน โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
4 ก.ย. 2023 15:43:40 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 48
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะ จากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อ...
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย
22 ส.ค. 2023 15:40:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 21
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ผู้เรียนมีพัฒนากา...
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566
21 ส.ค. 2023 14:31:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 24
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม
12 ส.ค. 2023 20:04:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 47
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายศักดิ์เสรี บุาบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร...
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม
11 ส.ค. 2023 11:01:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 43
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...
โครงการ "สายใยรัก แม่ลูกผูกพัน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
9 ส.ค. 2023 10:33:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 37
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการ "สายใย...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
7 ส.ค. 2023 14:25:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 31
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โดย นางสาวรัชนีวรรณ สุราวุธ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่ออนุม...
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืชอุดตัน ภายในชุมชนปู่ตา หมู่ที่ 3
4 ส.ค. 2023 14:13:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 29
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืชอุดตัน ภายในชุมชนปู่ตา หม...
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำสนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการ (สนามเด็กเล่น BBL)
4 ส.ค. 2023 13:10:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 32
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม
28 ก.ค. 2023 20:19:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 19
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม
27 ก.ค. 2023 16:13:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 23
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการปลูก...
โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
27 ก.ค. 2023 16:07:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 18
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุขฯ นักเรียนศ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
24 ก.ค. 2023 15:34:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 17
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โดยนางสาวรัชนีวรรณ สุราวุธ ประธานสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป...
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ก.ค. 2023 12:00:25 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 52
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต...
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566
12 ก.ค. 2023 11:37:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 46
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน...
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ ประจำปี 2566
6 ก.ค. 2023 11:35:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 28
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมเรารักษ์สุขภ...
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ก.ค. 2023 12:05:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 20
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางชุมน้อย จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอ...
กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
26 มิ.ย. 2023 11:14:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 34
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย โดยการนำของท่าน นายกศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร...
TOP