แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

วัดโพธิ์ชัยศรี (ยางชุมน้อย)
10 พ.ค. 2023 13:21:50 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต.ยางชุมน้อย 253
วัดโพธิ์ชัยศรี สร้างขึ้นโดยญาครูศรี สืบเนื่องจากท่านเป็นพระธุดงค์ เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติกรรมฐานจากนครเวียงจันทน์ ท่านเดินทางธุดงค์และเข้าพรรษาตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน จนมาถึงบ้านยางชุมน้อย เมื่อ...
TOP