ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ทั้ง 2 แห่ง
6 ก.ย. 2023 14:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 17
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางชุมน้อย เนื่องด้วยการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลยางชุมน้อย มีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
24 ก.ค. 2023 17:13:58 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 32
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นท...
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566
23 มิ.ย. 2023 14:46:45 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 49
ตามที่สภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ป...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566
23 มิ.ย. 2023 14:13:09 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 50
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
23 มิ.ย. 2023 14:07:19 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 49
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
14 ก.พ. 2023 18:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 32
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า วิธีการประหยัดพลังงาน สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน… ช่วยคุณ ช่วยโลก จากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่รัฐอาจไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน เนื่องจากพม่าหยุด...
ปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
14 มิ.ย. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 33
นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เนื่องจากท่อเมนส่งจ่ายน้ำแตกชำรุดภายในชุมชนบริเวณหน้าโรงพยาบาลยางชุมน้อย
14 มิ.ย. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 37
แจ้งประชาสัมพันธ์จากกองการประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย เนื่องจากทางหลวงมีการขยายพื้นผิวจราจรทั้ง 2 ฝั่ง คือถนนยางชุมน้อย - กันทรารมย์ และถนนยางชุมน้อย - ราษีไศล ทำให้เครื่องจักรในการทำงาน ขุดตักท่อเมนส่...
TOP