การประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปาทั้ง 2 แห่ง

8 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 23

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 การประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปาหนองด่านหมู่ที่ 6 เพื่อบำรุงและปรับปรุงคูณภาพของน้ำประปาให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจะเปิดประตูน้ำให้ผู้ใช้น้ำหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

*อาจมีตะกอนขุ่นเหลืองปะปนมากับน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้เปิดน้ำทิ้งก่อนใช้ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยTOP