การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

TOP