ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

24 ก.ค. 2023 17:13:58 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 33

เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านยางชุมน้อย และวัดบ้านเขวาน้อยTOP