ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP