วัดโพธิ์ชัยศรี (ยางชุมน้อย)

10 พ.ค. 2023 13:21:50 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต.ยางชุมน้อย 67

วัดโพธิ์ชัยศรี สร้างขึ้นโดยญาครูศรี สืบเนื่องจากท่านเป็นพระธุดงค์ เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติกรรมฐานจากนครเวียงจันทน์ ท่านเดินทางธุดงค์และเข้าพรรษาตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน จนมาถึงบ้านยางชุมน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๘๖ บ้านยางชุมน้อยมีชาวบ้านประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน ยังไม่มีวัด ครั้งนั้นบริเวณก่อนตั้งวัดเป็นสถานที่ที่มีหินปูนปั้นเป็นรูปพัทสีมาฝังอยู่มากมาย คาดว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ของชาวขอม มีป่าไม้รกชัฏ เพราะเป็นที่รกร้างว่าเปล่ามานาน มีของโบราณต่าง ๆ ของชาวขอมฝังไว้มากมาย ท่านญาครูศรีได้มาพักในป่าริมหมู่บ้านเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านกางสัปทนลงในใต้ร่มโพธิ์ไทรต้นหนึ่งและปฏิบัติกิจอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านได้มากราบไหว้ ฟังธรรม และทำบุญตักบาตรหลายวันจนเกิดศรัทธาต่อท่านจึงนิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษา และสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๘๖ ซึ่งสร้างเป็นแบบวัดป่า ต่อมาวัดได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับTOP