โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 39

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของงานสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลยางชุมน้อย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อยTOP