ค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล

ยางชุมน้อย


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโร...

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ทั้ง 2 แห่ง
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางชุมน้อย เนื่องด้วยการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลยางชุมน้อย มีความประสงค์...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถว...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา เนื่อง...

ปรับปรุงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบ...

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยท...

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566
ตามที่สภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 วันจันท...

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้าน...

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 126 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
2,482
จำนวนหมู่บ้าน
10
พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
24,925
ประชากรรวม
6,289

สำนักปลัด
    ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

TOP