ค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล

ยางชุมน้อย


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการให้คะแนนความพึงพอ...

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน

แจ้งประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำ

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 126 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
2,482
จำนวนหมู่บ้าน
10
พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
24,925
ประชากรรวม
6,289

สำนักปลัด
    ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

TOP